Velkommen

til Stresshåndtering som beskæftigerer sig med at afhjælpe og forebygge stress og dermed fremme trivsel både hos den enkelte og i virksomheder og kommuner. Stresshåndtering er stiftet af Susanne Bergman og tilbyder kurser og foredrag både til private, virksomheder og kommuner.

WHO skønner at stress og depression frem til år 2020 vil koste det danske samfund mere end alle andre sygdomme – fysiske som psykiske.

Undersøgelser viser at hver 4. dansker føler sig stresset,- de fleste af os oplever at være ramt af stress fra tid til anden, i større eller mindre grad og kender til de mest almindelige gener som; indre uro, søvnvanskeligheder, kropsspændinger/smerter, udtrætning, overbliksvanskeligheder samt dårligt humør - overtænkning og særligt negative tanker.

Vi lever i et informationssamfund og skal derfor tage stilling til og sortere  i en stor mængde viden, samtidig går alt hurtigere og viden udvikler sig hele tiden,- hvad der var sandt i går er muligvis allerede forkert i morgen. Endvidere stiller vi meget store krav til os selv og de roller vi udfylder både privat og arbejdsmæssigt. På jobbet skal vi skal være effektive, vi skal producere og udvikle resultater i et stadig hurtigere tempo. Samtidig stilles der større krav til selvledelse, personlig udvikling og fleksibilitet – vi er som enkelt individer pålagt større ansvar end tidligere. Desuden betyder den økonomiske krise at flere er bange for at miste deres job og derfor måske yder mere end de kan holde til på lang sig.

Der findes flere effektive metoder til at afhjælpe og forebygge stress, en af de nyere metoder kaldes mindfulness. Mindfulness er en forskningsbaseret metode, som har vist sig hjæpsom i forhold til at reducere blandt andet stress og øge trivsel og velvære. Ved at træne mindfulness kan du opøve en større robusthed i forhold til stress og du kan træne din evne til at håndtere både indre og ydre pres mere hensigtsmæssigt.

I virksomheder handler det i høj grad om trivsel og kommunikation for at forebygge stress. Stress på arbejdspladsen kan skyldes en række forskellige faktorer som foreksempel; organisering af arbejdsopgaver, den enkeltes indflydelse på arbejdsopgaver, prioritering, samarbejdsrelationer og omgangstone.  Det handler om at i talesætte stress og sætte ind på flere niveauer, samt at ruste medarbejdere til at spotte stress i tide. Det har vist sig at have en preventiv effekt på trivsel og sygefravær - at udvikle en stresspolitik  med fokus på det psykiske arbejdsmiljø

 

 

Der er lukket for kommentarer.